Kira Kontratı Örneği

Kiraya Verenin
Ad, soyadı
T.C. Kimlik No
Telefon  
Kiracının
Ad, soyadı
T.C. Kimlik No
Telefon    
 İş Adresi  :  
Kiralık Yerin
Adres Bilgileri
Ayrıntılı Özellikleri
Kiralanan Yerle Birlikte Teslim Olan Demirbaş Eşyalar
Kiralanan şeyin cinsi
Kiralama Şekli
Bir aylık kira karşılığı  TL
Bir senelik kira karş.  TL
Kira karşılığının nasıl ödeneceği
Kiralanan şeyin şimdiki durumu
Kira müddeti
Kiranın başlangıç tarihi
Kiralanan şeyin ne için kullanılacağı
Kira ödeme tarihi
               
Kiracı Kiraya veren


hazır emlak sitesi